playground

למידה

כיתות ו'-ט'
קידוד צעירים
הייטקלאס 01
יסודות התכנות והחשיבה החישובית ב ... הצג עוד
תחום: תכנות בסיסי
ידע נדרש:

אין צורך בידע קודם

כיתות א'-ח'
קידוד צעירים
חשיבה מחשובית ורובוטיקה
תוכנית לימודים בחשיבה מחשובית ור ... הצג עוד
תחום: חשיבה מחשובית, רובוטיקה
ידע נדרש:

אין צורך בידע קודם

העשרה

כיתות ט'-יב'
CodeProj
זיהוי ספרות בכתב יד
כתבו אלגוריתם 'שכן קרוב' לזיהוי ... הצג עוד
תחום: למידת מכונה
ידע נדרש:

רשימות, קריאת קבצים, עבודה עם API

כיתות ט'-יב'
CodeProj
בעיית n המלכות
מצאו פתרון לבעיה בה נדרש להציב n ... הצג עוד
תחום: בינה מלאכותית
ידע נדרש:

פונקציות, רשימות

כיתות ט'-יב'
μMOOCs
15
מכירים רדוקציה? אז הגיע הזמן! בו ... הצג עוד
תחום: אלגוריתמיקה
ידע נדרש:

לא נדרש ידע מוקדם

כיתות א'-יב'
CodeGames
מעבדת רובוטים
מי יכול לעזור לנקות את המעבדה עם ... הצג עוד
תחום: תכנות בסיסי
ידע נדרש:

לא נדרש ידע מוקדם

כיתות ט'-יב'
CodeProj
סודוקו
פרויקט מונחה למימוש פתרון רקורסי ... הצג עוד
תחום: בינה מלאכותית
ידע נדרש:

פונקציות, רשימות, רקורסיה

כיתות ט'-יב'
μMOOCs
Shannon's Entropy
This miniMOOC teaches the math b ... הצג עוד
תחום: תקשורת נתונים
ידע נדרש:

לא נדרש ידע מוקדם

כיתות ט'-יב'
μMOOCs
Computer Networks
A self-study video series of com ... הצג עוד
תחום: רשתות
ידע נדרש:

לא נדרש ידע מוקדם

כיתות ט'-יב'
μMOOCs
מגדלי הנוי
קורס המדגים כיצד כתיבת אלגוריתם ... הצג עוד
תחום: אלגוריתמיקה
ידע נדרש:

לא נדרש ידע מוקדם

כיתות ט'-יב'
CodeProj
מגדלי הנוי
פרויקט מונחה למימוש אלגוריתם הפו ... הצג עוד
תחום: אלגוריתמיקה
ידע נדרש:

מחרוזות, רשימות

None

כיתות א'-ו'
מתמטיקה
אליפות המתמטיקה ליסודיים
משחקים, ההולמים את תוכנית הלימוד ... הצג עוד
תחום: מתמטיקה
ידע נדרש:

לא נדרש ידע מוקדם

0