playground
כיתות א'-יב'
CodeGames
חשיבה מחשובית ורובוטיקה
תכנית לימודים בחשיבה מחשובית ורו ... הצג עוד
תחום: תכנות בסיסי
ידע נדרש: לא נדרש ידע מוקדם
כיתות ט'-יב'
CodeGames
Rules of survival
קידוד למתקדמים של אסטרטגיית משחק ... הצג עוד
תחום: בינה מלאכותית
ידע נדרש: #Python / Java / C
כיתות א'-יב'
CodeGames
מעבדת רובוטים
מי יכול לעזור לנקות את המעבדה עם ... הצג עוד
תחום: תכנות בסיסי
ידע נדרש: לא נדרש ידע מוקדם
כיתות ט'-יב'
CodeProj
בעיית n המלכות
מצאו פתרון לבעיה בה נדרש להציב n ... הצג עוד
תחום: בינה מלאכותית
ידע נדרש: פונקציות, רשימות
כיתות ט'-יב'
CodeProj
סודוקו
פרויקט מונחה למימוש פתרון רקורסי ... הצג עוד
תחום: בינה מלאכותית
ידע נדרש: פונקציות, רשימות, רקורסיה
כיתות ט'-יב'
CodeProj
זיהוי ספרות בכתב יד
כתבו אלגוריתם 'שכן קרוב' לזיהוי ... הצג עוד
תחום: למידת מכונה
ידע נדרש: רשימות, קריאת קבצים, עבודה עם API
כיתות ט'-יב'
CodeProj
מגדלי הנוי
פרויקט מונחה למימוש אלגוריתם הפו ... הצג עוד
תחום: אלגוריתמיקה
ידע נדרש: מחרוזות, רשימות
כיתות ט'-יב'
μMOOCs
מגדלי הנוי
קורס המדגים כיצד כתיבת אלגוריתם ... הצג עוד
תחום: אלגוריתמיקה
ידע נדרש: לא נדרש ידע מוקדם
כיתות ט'-יב'
μMOOCs
15
מכירים רדוקציה? אז הגיע הזמן! בו ... הצג עוד
תחום: אלגוריתמיקה
ידע נדרש: לא נדרש ידע מוקדם
כיתות ט'-יב'
μMOOCs
Shannon's Entropy
This miniMOOC teaches the math b ... הצג עוד
תחום: תקשורת נתונים
ידע נדרש: לא נדרש ידע מוקדם
כיתות ט'-יב'
μMOOCs
Computer Networks
A self-study video series of com ... הצג עוד
תחום: רשתות
ידע נדרש: לא נדרש ידע מוקדם
0