playground

כל המשחקים


כיתות ד'-ט'
קידוד צעירים

מדעי המחשב ורובוטיקה

סביבה לימודית מבוססת סקראץ בה הלומדים נחשפים להיבטים השונים של מדעי המחשב והרובוטיקה.
כניסה לסביבת הלמידה
כיתות ט'-יב'
קידוד תיכונים

The Curse of Zadoom

קידוד למתקדמים של אסטרטגיית משחק תוך לימוד אלגוריתמים ומבני-נתונים
היכנסו לתחרות
כיתות א'-ו'
מתמטיקה

10 אצבעות

המשחק נעול
כיתות ה'-ט'
קידוד צעירים

פלתורה

התחילו לשחק
כיתות ב'-ו'
קידוד צעירים

קוד מאנקי

התחילו לשחק
כיתות ג'-ו'
מתמטיקה
כיתות ז'-ט'
קידוד צעירים

מיינקראפט EDU

התחילו לשחק