logo

אליפות הסייבר הישראלית 2018

logo

כאן נפרסם את מטלות התחרות

טפסי מורים

טפסי תלמידים

רישום קבוצות דוח סטטוס – דצמבר למשתלמים - מטלה וירטואלית 1 למשתלמים – מטלה וירטואלית 2 למשתלמים – מטלה מסכמת דיווח הדרכה רחפנים
בניית הרחפן מטלה 1 מטלה 2 מטלה 3 מטלה 4 מטלה 5 מטלה 6 מטלה 7 מטלה 8