logo

אליפות הסייבר הישראלית 2018

logo

אליפות הרחפנים הלאומית

השנה השקנו את אליפות הרחפנים!

רחפנים – למה?

העולם הטכנולוגי כיום נדרשות יכולות של תכנות, אבל לא רק, גם יכולות של מייקרים:

יכולות פירוק והרכבה, חיבור ובניה, שאלת שאלות ופתרון בעיות. את כל אלו ניתן לפתח בשילוב שבין תכנה, אלקטרוניקה ומכטרוניקה. השנה, בחרנו להשיק את תחרות המייקרים של משרד החינוך באמצעות בניית, הטסת ותכנות רחפנים.

התחרות תתבסס על תכנית לימודים חדשנית בתחום האלקטרוניקה והתכנות ותחשוף הן את המורים והן את התלמידים לעולם תוכן חדשני הממשיך לגדול ולהתפתח בקצב מהיר.

התכנית מעודדת עשייה והתנסות מעשית משותפת לתלמידים תוך דגש על פיתוח טכנולוגי מתקדם המשלב עבודת צוות וחשיבת עמיתים. התלמידים ירכשו ידע בתחומים רבים כגון אווירונאוטיקה, אלקטרוניקה, סנסורים, מכניקה, אלגוריתמיקה ובקרה. התכנית מבוססת על עבודה מעשית והשתתפות פעילה של התלמידים בבניית הרחפן, פיתוח תוכנה והטסתו.

תכנית הלימודים המלווה את התחרות, מוכרת על ידי המפמ"ר לאלקטרוניקה ומחשבים כהערכה חלופית(30%) .

אליפות הסייבר מתקיימת זו השנה הרביעית כחלק מפעילות משרד החינוך לחיזוק מעמדה של מדינת ישראל כאומת הסטארט אפ.כלי עזר לניהול התחרות בבית הספר:

נתחיל עם המצגת שהוצגה ביום העיון לפתיחת התחרות ובה תמצאו בין היתר (בשקף האחרון) את רשימת אנשי הקשר ופרטיהם.
כמו כן עומדות לרשותכם רשימת הפרטים לרכש

בנוסף לרכש הרחפנים עליכם להתקשר עם מדריכים הן בתחום הרחפנים (בעלי נסיון בהטסת רחפן) והן בתחום הארדואינו (כולל יכולת חיבור הבקר לרחפן והפעלתו). על המדריכים להרשם באופן אישי בטופס, ראו פרטים בשלב הקודם.

בכדי שההוצאה על ההדרכה תוחזר לבעלות, על הבעלות לשלוח לטלדור (לשני בבקרת הרכש) את טופס הדיווח החודשי אותו ניתן להוריד מכאן: