logo

אליפות הסייבר הישראלית 2018

logo

מדריכי ארדואינו בבתי הספר

אליפות הרחפנים הלאומית מיועדת לבתי ספר שענו ל'קול קורא' ותוקצבו על ידי משרד החינוך. המורים המובילים את התחרות בבתי הספר עברו השתלמויות הן בנושא הרחפנים והן בנושאי אלקטרוניקה ושימוש בבקר ארדואינו. את המורים ילוו מדריכים מקצועיים בתחומי הרחפנים והארדואינו. על המדריכים להרשם באופן אישי בטופס ההרשמה שכאן , וכן להצטרף לקבוצות הווטסאפ הרלוונטיות.


מדריכי ארדואינו בבתי הספר

סרקו את הסרקו את הסרקו את ה QR CODE המופיע מטה, או לחצו על הלינק שכאן והצטרפו לקבוצת הווצאפ של מדריכי ארדואינו בבתי הספר, בקבוצה זו תוכלו לקבל עידכונים שוטפים ולשאול שאלות בקבוצה זו תוכלו לקבל עידכונים שוטפים ולשאול שאלות

qr

מדריכי רחפנים בבתי הספר

סרקו את הסרקו את ה סרקו את ה QR CODE המופיע מטה, או לחצו על הלינק שכאן והצטרפו לקבוצת הווצאפ של מדריכי הרחפנים בבתי הספר, בקבוצה זו תוכלו לקבל עידכונים שוטפים ולשאול שאלות. בקבוצה זו תוכלו לקבל עידכונים שוטפים ולשאול שאלות

qr
-->