logo

אליפות הסייבר הישראלית 2018

logo

לוח תוצאות

הישגי בתי הספר מוצגים בלוח תוצאות ייעודי לכל תחרות.
בלוח ניתן למצוא לכל בית ספר את מספר התלמידים הרשומים בבית הספר בשכבות הלרוונטיות לתחרות (מצבת), את מספר התלמידים בפועל, ניקוד בית הספר המחושב על ידי מספר הנקודות שצברו תלמידי בית הספר מחולק למצבת התלמידים.
ללוח התוצאות מגיעים מפורטל התחרות בלחיצה על הקישור לוח תוצאות או דרך מגרש המשחקים, בלחיצה על לוח התוצאות של כל משחק בפני עצמו.