logo

אליפות הסייבר הישראלית 2018

logo

קצת על התחרויות ליסודי וחט"ב

אליפות הסייבר תאפשר:

  • לגלות כשרונות חדשים: מהר יותר, בכל מקום ומכל המגזרים
  • לקרב בין ילדים לבין עולם ההייטק, משני הכיוונים
  • לפתוח עולם חדש לילדים, ולהכין אותם טוב יותר לעתיד
  • לייסד פרוייקט לאומי שיגייס כל עיר וכל בית ספר למצויינות תוך יצירת דינמיקה חיובית ומאחדת

הדרך להצלחה

בעולם החדש, השליטה בטכנולוגיה הינה תנאי בסיסי להצלחה במדינות המפותחות בעולם הבינו זאת והחלו להשקיע בלימודי הטכנולוגיה בצורה מאסיביתמטרת הפרויקט

  • לתת הזדמנות שווה לכל ילד: מכל מין, אוכלוסיה, דת ועיר!
  • לאפשר לכל ילד למצות את הפוטנציאל שבו, להצטיין ולככב
  • להעניק לכל ילד הזדמנות לניידות חברתית

כלי עזר לניהול התחרות בבית הספר:

נתחיל עם מצגת עבור סגל בית הספר
אנו ממליצים למנות בכל כיתה שניים-שלושה נאמני אליפות שתפקידם יהיה לסייע למורה המוביל את התחרות בבית הספר בשיווק התחרות בבית הספר. פעמיים בשבוע עדכנו את טבלת המצטיינים הכיתתית, בכל כיתה, ואת טבלת דירוג הכיתות הכנו בעבורכם גיליון עזר לדירוג הכיתות. הכניסו את שמות המחנכות (חד פעמי) והעתיקו את דירוג הכיתות ואת דירוג התלמידים בכל כיתה מלוח המצב אל הגיליון. העתיקו מהגיליון את הנתונים אל דף המצטיינים הכיתתי, אותו תתלו בכיתות, ואל המצגת למסך ולמבואה . היעזרו בנאמני האליפות.


מוזמנים להשתמש בחידון המתאים לתכנים של codemonkey

לסיכום, ריכזנו 10 צעדים להובלת בית הספר להצלחה באליפות לינק לקובץ 10 צעדים להצלחה

בנוסף, אנו ממליצים לקיים הפסקות פעילות, ימי שיא, חידונים ועוד, כיד הדמיון הטובה .
הנה כמה סרטונים שהעלו בתי ספר ברחבי הארץ על ימי השיא שהם קיימו:
שיפר, פתח תקווה ,2015
בן גוריון , ראשל"צ ,2016