בואו לעשות שינוי ולעבוד
בסביבת לימוד חדשנית

Latest jobs with Skillz


UX Expert

ID: 1001

UX Expert who specializes in the UX design of innovative web and mobile applications for Edutech industry

Django Programmer

ID: 1003

Development of Web and Single Page Application for Edutech market with Django and other Web frameworks

Front End Programmer

ID: 1004

Development of Web and Single Page Application for Edutech market with Angular, React and other Web frameworks

Game Developer, Tech leader

ID: 1005

Be a technical authority and a leader for a team of high school students developers building awesome and exciting game for Edutech sector that will be used to run this year and future programming competitions


אז מה זה סקילז בכלל

זוהי תכנית הוראה חינוכית המרכזת את כלל הפרוייקטים הלאומיים בחינוך המדעי - טכנולוגי בישראל מטרתה לחשוף את כלל התלמידים בארץ לתחומי מדע, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה ולעודד התמקצעות בהם היא מועברת באמצעות פלטפורומות משחק מקוונות היוצרות חוויית למידה פעילה המתאימה לעולם הילדים כאמצעי להעלאת מוטיבציה וטיפוח מצויינות התכנית מובנית ממערך תחרויות בית ספריות ואליפות ארצית הכלים המקוונים מאפשרים לתלמיד ולמורה לעקוב אחר ההתקדמות האישית, למדוד הישגים ולייצר הצלחה.