תלמידות ותלמידי החט"ע בונים רחפנים ומטיסים אותם!

בעתיד הלא רחוק, יזדקק כל אחד או אחת להבין טכנולוגיהלהשתמש בה  ולדעת להפעיל אותה בצורה מיטבית.
יתרון רב יהיה למי שידעו לבנות, לתכנת, לחשב, לייצר ולעצב טכנולוגיות - למייקרים (makers).

בתשע"ח משרד החינוך השיק לראשונה, במסגרת אליפות הסייבר, תחרות מייקרים בתחום הרחפנים -אליפות הרחפנים הלאומית!

בשנה"ל תשע"ט תורחב התחרות לבתי ספר נוספים. התחרות מיועדת לתלמידי חט"ע בחינוך הטכנולוגי, המעוניינים להרחיב אופקים וללמוד אלקטרוניקה, תוכנה ועיצוב.

בשל אופי התחרות המשלב חומרה ותוכנה, גודל קבוצה בתחרות הינו 5-10 תלמידים ותלמידות. ביה"ס יוכל לבקש תקצוב עבור עד 3 קבוצות בחט"ע

על התחרות:

העולם הטכנולוגי כיום נדרשות יכולות של תכנות, אבל לא רק, גם יכולות של  מייקרים: יכולות פירוק והרכבה, חיבור ובניה, שאלת שאלות ופתרון בעיות. את כל אלו ניתן לפתח בשילוב שבין תכנה, אלקטרוניקה ומכטרוניקה. השנה, בחרנו להשיק את תחרות המייקרים של משרד החינוך באמצעות בניית, הטסת ותכנות רחפנים. התחרות תתבסס על תכנית לימודים חדשנית בתחום האלקטרוניקה והתכנות ותחשוף הן את המורים והן את התלמידים לעולם תוכן חדשני הממשיך לגדול ולהתפתח בקצב מהיר. התכנית מעודדת עשייה והתנסות מעשית משותפת לתלמידים תוך דגש על פיתוח טכנולוגי מתקדם המשלב עבודת צוות וחשיבת עמיתים. התלמידים ירכשו ידע בתחומים רבים כגון אווירונאוטיקה, אלקטרוניקה, סנסורים, מכניקה, אלגוריתמיקה ובקרה. התכנית מבוססת על עבודה מעשית והשתתפות פעילה של התלמידים בבניית הרחפן, פיתוח תוכנה והטסתו.

במהלך התחרות יקבלו הקבוצות משימות ואתגרים, אותם יצטרכו לבצע ולהעלות לאתר התחרות. בתי ספר שיגיעו להישגים גבוהים במהלך התחרות ישלחו נבחרת בת עד 5 תלמידות ותלמידים לשלב הגמר, אשר יתקיים במסגרת אליפות הסייבר הישראלית בשבוע הראשון של אפריל 2019.

בשנה"ל תשע"ח השתתפו בתחרות 40 בתי ספר. ניתן להתרשם מאירוע הגמר בסרטון.

תכנית הלימודים המלווה את התחרות, מוכרת על ידי המפמ"ר לאלקטרוניקה ומחשבים כהערכה חלופית (30%). ביה"ס המעוניין ללמד תכנית זו כהערכה חלופית, יגיש בקשה למפמ"ר (נספח ב' במסמכי הקול הקורא לתקצוב).

שלבי התחרות:

שלב בית ספרי

התחרות הבית ספרית תפתח באמצע חודש נובמבר, לאחר פרסום בתי הספר שענו לדרישות הקול הקורא ויתוקצבו במסגרתו.
התחרות תנוהל על ידי מורה למקצוע טכנולוגי שעבר השתלמות ייעודית לצורך התחרות. 
 

הגמר הגדול

הגמר יתקיים באפריל 2019  במעמד שר החינוך ומנכ"ל המשרד.
לזוכים יוענקו פרסים יקרי ערך.
 

רישום

אליפות הרחפנים משלבת חומרה ותוכנה ודורשת ידע טכנולוגי אינטרדיסציפלינרי מהמורה וכן הרשאות הטסת רחפנים. לפיכך מתקצב משרד החינוך את הקבוצות אשר ירשמו לתחרות, על פי קריטריונים משפטיים המפורסמים בקול הקורא הייעודי לתחרות זו. הרישום לאליפות הרחפנים  מתבצע באמצעות קול קורא 9708 במרכב"ה והינו בתוקף עד 15 באוקטובר 2018.

מסמכי הרישום:

1. קול קורא

2. נספח א'- פרטי בקשה

3.נספח ב'- בקשה להכרה בתכ"ל ייחודית

4. קישור לשאלון מנהל

5. פירוט רכש מאושר- יפורסם בימים הקרובים.

 

ההקצבה מטעם משרד החינוך נועדה לרכש רחפנים וערכת משאבים בהתאם למפרט הפורסם כאן. כמו כן נועדה ההקצבה לתשלום עבור מדריכים המסייעים למורה המוביל את התחרות. על המדריכים לענות לסטנדרטים אשר מוגדרים בתקנון התחרות.

בית ספר שתוקצב בשנה שעברה, יתוקצב השנה במרכיבי הדרכה (לפחות 30 ש') ובמרכיבי רכש להשלמת משאבים. בית ספר שתוקצב בשנה שעברה בעבור קבוצה אחת או שתיים יכול לבקש תקצוב להשלמת הצטיידות וכן תקצוב לקבוצה או שתיים נוספות חדשות, להשלמה ל-3 קבוצות.

ניקוד התחרות

הניקוד ייקבע לפי הישגי הקבוצה במשימות שיינתנו לאורך חודשי התחרות. את המשימות, כולל מבנה התחרות, יקבע צוות התפעול של התחרות אשר יורכב מנציגי אליפות הסייבר. 

ציוני הקבוצות יוצגו בלוח מצב באתר האליפות 

פרטים נוספים יפורסמו בתקנון התחרות אשר יפורסם בימים הקרובים.