לומדים מדעים ותכנות באמצעות מישחוק


המטרה: לקרב את התלמידות והתלמידים אל תחומי המתמטיקה, מדעי המחשב וטכנולוגיה.

המשאב העיקרי של מדינת ישראל הוא ההון האנושי שלה. בשנים האחרונות גורמים רבים, ממשלתיים תעשייתיים ואקדמאים, עסוקים בחיפוש אחר דרכים לעודד את תלמידי ישראל ללמוד מקצועות מדעיים וטכנולוגיים מתוך מטרה להמשיך ולשמור על יתרונה היחסי של ישראל בתחומי המדע והטכנולוגיה.

אחד האתגרים העולים תדיר הוא מציאת הדרך להעלות את המוטיבציה הרצון והידע של תלמידים בתחום התכנות, תחום המצריך חשיבה חישובית אבסטרקטית ולוגית.

בשנה"ל תשע"ה הושקו שתי תחרויות תכנות לתלמידי ישראל בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים ובבתי הספר התיכוניים.
בשנה"ל תשע"ו הרחיב שר החינוך נפתלי בנט את היוזמות הללו וייצב אותן כתחרות לאומית לתכנות.
בשנה"ל תשע"ז נפתחה האליפות גם לתלמידי כיתות ב' והתווספה אליפות משחקי מתמטיקה לתלמידי א' - ו'
בשנה"ל תשע"ח תתווסף לאליפות גם אליפות רחפנים לתלמידי ז' - ט' ואליפות הסייבר תתמקד בתחומי ה STEM השונים ואירועי הגמר ימשכו יומיים ב 12 - 13 במרץ 2018

לוח זמנים