• הדרכה לשלב אתגרים רישום לאתגרים תחרות בתי הספר הסתיימה